Sám u vody

Podstatu stonebalancingu vidím u tekoucí vody, na březích potoků a řek, nebo přímo v nich. Jen tam je vidět ten fascinující kontrast stabilní skulptury se stále se měnícím jejím okolím. Jen tam v klidu šumění vody poznáte jeho meditační proces tvorby.