Stonebalancing

meditační technika vyvažování kamenů

Stonebalancing je umění spočívající ve vyvažování kamenů a jejich vršení do nepravděpodobných, ale ne nemožných pozic. Ve stonebalancingu se nepoužívá žádného lepidla či drátu, využívá se jen přirozený tvar materiálu. Na kameni se postupným otáčením hledají tři opěrné body, které působí jako přírodní stativ. Tyto body mohou být od sebe vzdáleny v řádech centimetrů, častěji však milimetrů. Najít tyto body je zdlouhavá činnost, přirovnávaná nejčastěji k meditaci. Postupem času se ponoříte do sebe a vaše konečky prstů získají cit i na velice jemné změny povrchu kamene. Takto postavená skulptura je velmi náchylná na jakékoli vnější vlivy, jako je vítr a otřesy. Je to velice pomíjivé umění. Nicméně při správné velikosti a tvaru kamene může v exteriéru vydržet překvapivě dlouho.  Zkušenosti se skulpturami v interiéru jsou takové, že drží velice dlouho, netrápí je vítr ani otřesy.